top of page

您的支持,是我們持續前進的動力!

銀行匯款

戶名:社團法人正念關懷協會

銀行:臺灣銀行(太保分行)

帳號:067001098692

統一編號:81324710

 
 
 
 
 

愛心發票捐贈碼

 
 
 
 
 
bottom of page